Coop Norrbotten försämrade resultatet

Luleå Coop Norrbotten ökade omsättningen men försämrade resultatet under pandeminåret 2020. E-handeln ökade med 287 procent.

Nettoomsättningen under 2020 blev 2.731 miljoner kronor jämfört med 2.669 miljoner under 2019. Rörelseresultatet blev 60,5 miljoner kronor (79,2) och resultatet efter finansiella poster 76,8 miljoner kronor (266,2).

Antalet medlemmar ökade till 141.829 (138.261).

- Vår strategi, såväl som vårt flexibla arbetssätt, hjälpte oss att hantera utmaningarna på ett säkert sätt och att möta de förändrade konsumentbehoven till följd av pandemin. Vi såg en kraftig hamstring under mars månad och under sommaren saknade vi semesterfirande norrmän och finländare då gränserna stängdes och volymerna backade med cirka 15 procent jämfört med 2019. Pandemin har också gjort att fler började handla sin mat via online, vår e-handel ökade med 287 procent 2020, säger Peter Fjällborg, vd för Coop Norrbotten.

Vinsten ska återinvesteras i nybyggnationer av tre nya butiker och ombyggnationer där största ombyggnaden ska ske på Stora Coop Boden.

Annons